Version PostScript / Version PDF

Programme du Plus Grand Diviseur Commun

?->A
?->B
Lbl 1
Int (A/B)->Q
A-(Q*B)->R
R=0=>Goto 2
B->A
R->B
Goto 1
Lbl 2
"PGDC:"
B Disp
"OK"

Programme de calcul du nombre d’or

3->A
1->B
2->C
Lbl 1
C+B->D
A+1->A
C->B
D->C
AGoto 1
"Le nombre d'or est :"
C/B->A Disp
"OK"

Programme de calculs des nombres Parfaits

1->H
999999999999->N
2Int (H/2)->I
I=0=>I Disp
Lbl 1
1->T
µI->A
2->H
Lbl 2
I/H->Q
Q=Int (Q)=>J+H+Q=>T
H+1->H
H<a>Goto 2
I=T=>I Disp
I+2->I
IGoto 1
"OK"
</a>

Programme de Calcul des Nombres Premiers

Mcl
999999999999->A
1 Disp
2 Disp
3 Disp
5->B
Lbl 1
3->C
Lbl 2
Frac (B/C)=0=>Goto 3
C+1->C
CGoto 2
B Disp
Lbl 3
B+2->B
BGoto 1
"OK"

Programme de décomposition d’un nombre en facteurs premiers.

"Nombre à décomposer:"
?->A
"Facteurs:"
1->C
2->B
Lbl 1
Frac 'A/B)=0->Goto 3
C+2->C
C->B
Goto 2
Lbl 3
B Disp
A/B->A
Lbl 2
A1=>BGoto 1
A1=>A Disp
"OK"

Programme de Calcul de PI

Mcl
0->S
1->I
Lbl 1
S+I^-2-(I+1)^-2->X
X=S=>Goto 2
X->S
I+2->I
IGoto 1
Lbl 2
µ(12*S)->A Disp
"OK"

Programme de somme des diviseurs

Mcl
"Nombre:"
?->A
" "
"Facteurs:"
A-1->B
0->C
Lbl 1
Frac (A/B)0=>Goto 2
B Disp
C+B->C
Lbl 2
Dsz B
Goto 1
" "
" Somme des Diviseurs:"
C Disp
"OK"

Programme de Conversion Lettres

Mcl
25->A
Lbl 1
A+1->A[A]
Dsz A
Goto 1
1->A

© Copyright 1995 – Rémi Peyronnet